Koszyk

Obowiązek informacyjny dla osób wskazanych przez kupujących bilety

Szanowni Państwo,


w związku z zakupem biletu na wydarzenia organizowane przez Health and Beauty Media Sp. z o.o., Państwa dane osobowe zostały przekazane Nam przez kupującego jako uczestnika tego wydarzenia. Spełniając nasz obowiązek wynikający z Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Health and Beauty Media Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02-954) ul. Królowej Marysieńki 9/10. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub w formie tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres Spółki.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: [email protected] w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych.
3. Zakres danych jakie przetwarzamy w związku z dokonaniem zakupu biletu przez osobę trzecią dotyczy Państwa imienia i nazwiska.
4. Celem przetwarzania powyższych danych jest rejestracja uczestników na wydarzenie, w tym zapewnienia bezpieczeństwa jego uczestnikom, udzielania odpowiedzi na złożone zapytania lub reklamacje, a w szczególnych sytuacjach również w zakresie obrony lub dochodzenia roszczeń.   
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres do 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia. Podany czas przetwarzania może ulec zmianie w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne w celu zachowania dowodu w zakresie rozpatrzenia i udzielania zapytań lub reklamacji oraz w celu obrony lub dochodzenia roszczeń.
6. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie podpisanych stosownych umów lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Organizacji Międzynarodowych.
8. Państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Swoje żądanie mogą Państwo wnieść do nas w dowolnym momencie drogą:
• elektroniczną wysyłając maila na adres: [email protected]
• korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem: www.health-and-beauty.com.pl/dane-osobowe/wnioski-dot-danych-osobowych,   
• tradycyjną zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o. o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).


Prawo skargi wnoszą Państwo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo pod adresem: www.uodo.gov.pl

©  2022 Health and Beauty Media Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.