Koszyk

Polityka prywatności

 

 

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług naszego serwisu https://www.beauty-forum.com.pl/ („Serwis”) było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Twojej aktywności w naszym Serwisie. 

Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza prywatność i bezpieczeństwo dzieci. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne. 

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Królowej Marysieńki 9/10 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rej. dla m.st. W-wy. XIII wydz. Gospodarczy KRS 0000043094, NIP: 527 – 21-01-924, kapitał zakładowy: 50 000 PLN.

W jakim celu są nam potrzebne Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie będziemy je przetwarzać?

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem, zawarciem i realizacją umowy przez sklep internetowy udostępniony w serwisie. Wskazane działania dotyczą:

 • zamówienia prenumeraty lub zamówienia wybranego egzemplarza czasopisma,
 • zamówienia udziału w organizowanym wydarzeniu on-line.

Zakres danych osobowych o które poprosimy, dotyczą:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu poczty elektronicznej,
 • adresu zamieszkania (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu/mieszkania).

a jeśli będziesz chciał otrzymać fakturę VAT poprosimy o:

 • nazwę działalności gospodarczej,
 • adres siedziby działalności,
 • numer NIP.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z dokonaniem przez Ciebie rejestracji konta użytkownika. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji regulaminu Serwisu, zostanie utworzone konto, w ramach którego będziesz miał dostęp do całej historii zakupów dokonanych za pośrednictwem strony www, swoich danych osobowych oraz zgód, które wyraziłeś.

Dane te będziemy przetwarzać przez 5 lat od zakończenia obowiązywania zawartej umowy, liczony od roku następnego po roku jej zakończenia z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dane te będą niezbędne do obrony lub dochodzenia roszczenia, okres przetwarzania zostanie wydłużony do zakończenia roszczenia.  

Podanie danych w wskazanym celu jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania i realizacji umowy. Brak podania wymaganych danych skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania umowy lub jej prawidłowej realizacji.  

 • w celu dokonania płatności przez sklep internetowy (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO „zawarta umowa”).

W ramach Serwisu możesz dokonać zakupu prenumeraty czasopisma BEAUTY FORUM lub pojedynczego egzemplarza oraz dokonać zakupu dostępu do organizowanych przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. lub jej partnerów szkoleń on-line. Z chwilą dokonania zakupu, będziesz poproszony o podanie danych niezbędnych do dokonania płatności. Dane takie będą przez Nas przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku następnego po roku dokonania transakcji. W celu dokonania transakcji dane będą udostępnione zewnętrznym operatorom płatności np. przelewy24.pl

Podanie danych w danym celu jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania i realizacji umowy. Brak podania wymaganych danych skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania umowy. 

 • w celach podatkowo-księgowych (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO „przepisy obowiązującego prawa”).

W sytuacji dokonania zakupu, dane osobowe przetwarzamy także w celach podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy prawa obligują nas do ich przechowywania lub ujawniania odpowiednim podmiotom. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych w celach podatkowo – księgowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  Dane w wskazanym celu będą przetwarzane przez okres maksymalnie 5 lat liczony od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dane te będą niezbędne do obrony lub dochodzenia roszczenia, okres przetwarzania zostanie wydłużony do zakończenia postępowania w tym zakresie.  

Podanie danych w danym celu jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

 • w celu przesyłania newslettera – (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO „zgoda użytkownika”).

W sytuacji, gdy wyrazisz nam zgodę, na otrzymanie newslettera, na podany przez Ciebie adres e-mail, będziemy przesyłać formacje o trendach w branży. Dane te będzie przez Nas przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 • w celu prowadzenia marketingu drogą SMS (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO „zgoda użytkownika”).

W sytuacji, gdy wyrazisz nam zgodę na otrzymanie informacji w formie SMS na podany przez Ciebie numer telefonu, będziemy przesyłać formacje o nowościach w branży (produktach lub usługach), organizowanych targach, konkursach, wprowadzonych udogodnieniach dla naszych użytkowników. Dane te będzie przez Nas przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 • w celu marketingu bezpośredniego (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO „Nasz prawnie uzasadniony interes”).

W przypadku gdy jesteś Naszym klientem lub reprezentantem naszego klienta, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu kontaktu (w formie papierowej) noszącego znamiona marketingu bezpośredniego (kierując okolicznościową korespondencję). Taki marketing bezpośredni stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane przetwarzamy w takim celu przez okres trwania współpracy lub do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w określonym celu.

 • w celach kontaktowych (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO „Nasz prawnie uzasadniony interes”).

Przetwarzamy dane osobowe po to, by realizować kontakt z osobami, które się z nami kontaktują telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Odpowiadamy na zadane nam pytania, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe, wysyłamy zamówione informacje. Prowadzoną korespondencje przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń.

 • w celu rozpatrzenia reklamacji (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO „Nasz prawnie uzasadniony interes”).

W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktów za pośrednictwem:

 • elektronicznych formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w serwisie,
 • ogólnych adresów mailowych i numerów telefonicznych.

dane osobowe będziemy przetwarzać w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obowiązku rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi. W takiej sytuacji dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat liczony od roku następnego po roku udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację.

 • w celu zarządzania serwisem (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO „Nasz prawnie uzasadniony interes”).

W tym celu na Naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies niezbędne ( polityka plików cookies) oraz logi systemowe, które pozwalają Nam na rozpoznawanie urządzenia użytkownika, żeby odpowiednio wyświetlić stronę w zależności od urządzenia czy przeglądarki wykorzystywanych do jej przeglądania oraz w celu identyfikacji naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa serwisu u usług świadczonych za jego pośrednictwem. W tym zakresie możemy przetwarzać informacje, które w sposób pośredni umożliwiają identyfikację użytkownika, a są to między innymi:

 • adres IP, z którego korzysta użytkownik,
 • informacje o urządzeniu oraz rodzaju wykorzystywanej przeglądarki,
 • rozdzielczość ekranu,
 • przybliżona lokalizacja,
 • czas spędzony przez użytkownika w Serwisie, historia wizyt,
 • preferencje użytkownika względem stosowania lub niestosowania innych plików cookies,
 • język przeglądarki,
 • informacja o dostawcy łącza internetowego.

 

Dane te przechowywane są przez okres nie dłuży niż 3 lata.

 • w celu prowadzenia marketingu internetowego w serwisie (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO „zgoda użytkownika na instalację innych plików cookies”).

Serwis wykorzystuje usługi zewnętrzne (są to pliki cookies strony trzeciej) oraz własne, które korzystają ze swoich cookies („zewnętrzne” cookies). Takie cookies służą do optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi, w celu ustalenia tzw. źródła ruchu do Serwisu (tj. ustalenia skąd Użytkownik został przekierowany do Serwisu), identyfikacji unikalnych wizyt Użytkowników w Serwisie oraz analizy niestandardowych zmiennych związanych ze sposobem korzystania z Serwis w tym również dostosowywania reklam, w szczególności pliki te umożliwiają dostarczanie użytkownikowi treści ofert lepiej dopasowanych do jego zainteresowań.

Dane te przetwarzamy przez do czasu wycofania udzielonej zgody.

Więcej o plikach cookies dowiesz się w polityce plików cookies .

Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców: 

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. dostawcy hostingu,
 • innym odbiorcom danych – np. przelewy24.pl,
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 

Okres retencji danych wskazaliśmy w celach przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?

Posiadasz prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody,
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, jak również uzyskać więcej wyjaśnień możesz się z nami skontaktować na adres: [email protected] lub korespondencyjnie na nasz adres: 

Health and Beauty Media Sp. z o.o.

 1. Królowej Marysieńki 9/10

02-954 Warszawa | Polska

 

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nasz serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu ani innym decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Naszych użytkowników.

Dodatkowe informacje ogólne, z którymi warto się zapoznać

  A. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

  B.  Kiedy niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Jesteśmy Administratorem danych osobowych. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

  C.  Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych. W szczególności:

 • stosujemy szyfrowanie SSL;
 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy,
 • powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

  D.  Czy chcemy przetwarzać wrażliwe dane Użytkowników?

Nie, nie chcemy, dlatego apelujemy do Naszych Użytkowników, aby przy udostępnianiu Swoich danych osobowych kierowali się rozwagą, w szczególności, aby nigdy nie przekazywali danych wrażliwych np. stanu zdrowia.

  E.  Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer zapisywane na Twoim urządzeniu, z którego odwiedzasz stronę www. health-and-beauty.com.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także okoliczności ich powstania można znaleźć m.in.  tutaj

  F.  Media społecznościowe

W toku korzystania z Portali społecznościowych Użytkownicy dzielą się z Health and Beauty Media Sp. z o.o. różnymi informacjami. Podają nam swoje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, zadają pytania, zgłaszają skargi jak również dzielą się swoimi komentarzami i spostrzeżeniami oraz biorą udział w konkursach. Wykonując te czynności pozostawiacie po sobie mniej lub bardziej widoczne ślady aktywności, które mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.

Jednakże, pomimo, że właścicielem serwisu prowadzonego w mediach społecznościowych jesteśmy My, to ze względu na charakter działalności mediów społecznościowych, administratorem tych danych będzie również właściciel (dalej zw. Operatorem) danego medium społecznościowego.

Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Użytkownikiem własną relację (jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem usługi danego portalu społecznościowego). Ponadto Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z Państwa danymi na profilu użytkownika, do którego jako Health and Beauty Media Sp. z o.o. nie posiadamy dostępu.

Naszym celem przetwarzania danych na prowadzonych przez nas serwisach na portalach społecznościowych:

jest informowanie Użytkowników o Naszych ofertach, produktach, usługach, promocjach, konkursach, targach i wydarzeniach branżowych, nowościach firmowych, a także interakcja z osobami odwiedzającymi Nasze portale społecznościowe.

W celu wyjaśnienia wszelkich kwestii odpowiedzialności za przetwarzanie Waszych danych osobowych prosimy o zapoznanie się z:

  G.  Czy możemy zmienić treść niniejszej polityki?

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Skargi, wątpliwości, pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: [email protected] 

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

· Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10,

· tel.: +48 (22) 858 79 55

©  2022 Health and Beauty Media Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.