Koszyk

Konkurs na krzyżówkę

Rozpoczynamy konkurs na krzyżówkę zawierającą hasła związane z fachowym słownictwem dziedziny kosmetyki profesjonalnej!
Konkurs skierowany jest do uczniów i słuchaczy szkół średnich/policealnych i uczelni wyższych kształcących na kierunkach związanych z kosmetyką/kosmetologią. Uczestnicy biorą udział w konkursie w dwuosobowych grupach. Jedna grupa może przesłać tylko jedną krzyżówkę.

Konkurs trwa od 21 lutego do 27 marca 2024r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 17 kwietnia 2024 r.

Powodzenia!

Regulamin konkursu

Nagrody

Laureaci konkursu (współautorzy zwycięskich krzyżówek) otrzymają nagrody ufundowane przez sponsora konkursu i organizatora.  Nagrodami w konkursie będą zestawy kosmetyków z serii AQUA IDEALINE Dr Irena Eris PROSYSTEM HOME CARE o łącznej wartości 5904 zł (każdy z laureatów konkursu otrzyma zestaw kosmetyków o wartości 738 zł) oraz roczna prenumerata magazynu BEAUTY FORUM dla każdego z uczestników.