Koszyk

dr n. med. Justyna Piwowarczyk

Autorka publikacji nt. profilaktyki zakażeń oraz współautorka książki „Higiena rąk w placówkach medycznych”. Wykładowca na konferencjach dotyczących profilaktyki zakażeń. Konsultant naukowy w firmie Medilab.

Zapobieganie zakażeniom w gabinecie podologicznym

Każdy gabinet podologiczny powinien mieć wdrożone i stosowane procedury higieniczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się zakażeń. Aby przybliżyć ten ważny temat, chcielibyśmy szczegółowo wskazać, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu takich technik.

Dziś zajmiemy się ogólnymi zasadami zapobiegania zakażeniom w gabinecie podologicznym. W następnych artykułach omówimy kolejno: mycie, dezynfekcję i sterylizację narzędzi podologicznych, mycie

CZYTAJ DALEJ

Procedury i plan higieny w gabinecie podologicznym

Każdy gabinet podologiczny musi mieć opracowane, wdrożone i stosowane w praktyce procedury higieniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się zakażeń. Aby przybliżyć ten ważny temat, chcielibyśmy szczegółowo wskazać, na co zwrócić uwagę przy ich tworzeniu. W poprzednim artykule omówiliśmy ogólne zasady zapobiegania zakażeniom w gabinecie podologicznym. Dziś pochylimy się nad tworzeniem procedur i planu higieny powierzchni oraz wyposażenia

CZYTAJ DALEJ