Koszyk

Coaching w branży beauty

| Autor: Iwona Galacka

Spis treści:

Branża beauty jest wysoce dynamicznym sektorem gospodarki. Mimo zawirowań na rynku cały czas powstają nowe salony i pojawiają się innowacyjne usługi. Klienci podchodzą świadomie do kwestii pielęgnacji i wyglądu. Salony urody muszą więc mocno stawiać czoła konkurencji, która jest niezwykle silna.

W takim środowisku wyposażenie ich zarządców oraz pracowników w odpowiednie umiejętności i narzędzia okazuje się kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Jednym z najbardziej wartościowych narzędzi jest coaching, który może zrewolucjonizować również tę branżę.

prenumerata

Czym jest coaching?

Coaching bardzo często mylony jest z mentoringiem, szkoleniem, a nawet formą terapii, choć terapią w żadnym wypadku nie jest. Niestety utożsamiany jest również z psychologią i stąd chyba potoczne kojarzenie go z terapią, czasem z trenerem, np. biznesu. By omówić wszystkie powyższe kierunki, niniejszy artykuł musiałby być dużo bardziej obszerny. Przedstawię jednak te różnice w telegraficznym skrócie. Mentor to ktoś, kto doskonale zna branżę/temat i na podstawie swoich doświadczeń, wiedzy i kwalifikacji uczy/prowadzi innych. Szkoleniowiec podczas kursu przekazuje swoją wiedzę, również kwalifikację oraz informacje o różnych narzędziach szkoleniowych. Przedstawia zasób wiadomości – i tyle, ile dana osoba będzie chciała, tyle z niego się nauczy/skorzysta. Trener to osoba, która zarówno szkoli, uczy, jak i prowadzi z uczącym proces nauki. Psycholog analizuje teraźniejszość, ocenia sytuację, zagłębia się w przeszłość i (jeżeli jest to konieczne) ustala odpowiednią terapię. Coach nie prowadzi terapii, nie ocenia, nie rozkłada na czynniki pierwsze Twojej przeszłości. Z coachem jesteś tu i teraz, analizując swój własny potencjał i możliwości, by podjąć jak najlepsze dla Ciebie (dla Twojej firmy, zespołu, rodziny) decyzje w danym momencie, by móc jak najlepiej wykorzystać Twój potencjał i możliwości, które mają poprowadzić Cię do jak najlepszej przyszłości. Czyli dzięki sesjom z coachem nie tracisz czasu na zastanawianie się i wieczne analizowanie, co by było, gdyby… Dzięki umiejętnemu poprowadzeniu rozmowy przez coacha – który wykorzystuje różnego rodzaju narzędzia i zadaje odpowiednie pytania – rozważasz za i przeciw, wyciągając wnioski, na podstawie których podejmujesz najlepsze w danym momencie decyzje. Analizujesz możliwości i zasoby, możesz stworzyć nawet plan, by jak najszybciej osiągnąć swój cel.

Jakość usług, wyzwania i coaching

Niezależnie od tego, czy pracownikami są kosmetolodzy, makijażyści, czy fryzjerzy, jakość obsługi klienta jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. Klienci oczekują wyjątkowego doświadczenia, indywidualnego podejścia i profesjonalizmu. Coaching może dostarczyć narzędzi i technik, które pomogą poprawić jakość usług firmy. Pracownicy mogą doskonalić swoje kompetencje komunikacyjne i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Dzięki indywidualnemu podejściu coacha mogą oni wzmocnić swoje mocne strony oraz zidentyfikować obszary do poprawy. Branża beauty, podobnie jak wiele innych, niesie ze sobą mnóstwo wyzwań. Konieczność ciągłego śledzenia trendów i utrzymania konkurencyjności, zmieniające się preferencje klientów oraz rygorystyczne harmonogramy pracy mogą wpływać na pracowników w stresujący sposób. Pracownicy, którzy uczestniczą w procesie coachingowym, łatwiej odnajdują balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, co przekłada się na zwiększenie satysfakcji i efektywności w pracy. Często zyskują większą pewność siebie i swobodę w eksperymentowaniu z nowymi stylami i trendami, a to z kolei można implementować zarówno w codziennym lub sezonowym menu zabiegowym, jak i po prostu wykorzystywać przy okazji różnych promocji, akcji lojalnościowych czy też eventów. Coaching może więc pomóc pracownikom w odkrywaniu własnej kreatywności, rozwijaniu indywidualnego stylu i podejścia do pracy, a to daje unikalność i skutkuje wyjątkowością usług oferowanych przez salony urody.

Wsparcie dla liderów i właścicieli salonów

Coaching odgrywa również istotną rolę we wspieraniu rozwoju liderów w branży beauty. Właściciele salonów urody i ich menedżerowie mogą skorzystać z usług coacha, aby doskonalić swoje umiejętności organizacji i zarządzania, analizować różnego rodzaju strategie oraz podejmować skuteczne decyzje biznesowe. Personel zabiegowy musi umieć radzić sobie ze stresem, ale zarządca niejednokrotnie mierzy się z wielokrotnie większym wyzwaniem. Zmaga się bowiem z organizacją pracy personelu, salonu, utrzymaniem odpowiedniej jakości, rozpatrywaniem reklamacji, zakupami, które muszą być dokonane na czas, negocjacjami, pilnowaniem kosztów itp. Niejednokrotnie nie ma z kim podzielić się wątpliwościami czy porozmawiać o planach, zadaniach lub stresie. Pomocny może się tutaj okazać właśnie coaching, który może usprawnić określone działania oraz zmniejszyć stres, co przełoży się na dynamiczniejsze działanie salonu, a co za tym idzie – zadowolenie klientów i w konsekwencji także wyższe obroty i zyski. Dla właścicieli salonów coaching jest niezastąpionym narzędziem, które pomaga w strategicznym planowaniu, budowaniu silnego zespołu, zarządzaniu finansami oraz rozwoju marki.

Właściciele i zarządcy salonów, którzy korzystają z coachingu, mają możliwość szybszego odkrycia i wdrożenia pomysłów, które pomagają w budowaniu silnego, innowacyjnego i dochodowego biznesu.

Sesja coachingowa – co to w ogóle jest?

Dużo mówi się o coachingu i jego pozytywnych efektach, ale jak to wygląda i co takiego dzieje się podczas sesji? Coach to nie trener ani też nie psycholog – tymczasem z jego pomocą dokonują się zmiany, ale jak? Jak w ogóle wygląda taka sesja?
Zawsze pierwszy kontakt klienta z coachem to spotkanie organizacyjne, na którym zawiera się tzw. kontrakt coachingu. Coach przedstawia, jak działa coaching, jak prowadzone są spotkania, informuje klienta, że są to różnego rodzaju pytania, a czasami ćwiczenia. Każda sesja jest jednak inna i w jej trakcie będą wykorzystywane inne narzędzia. Coach zawsze rozmawia z klientem „pytaniami”. Rozmawiają o tym, w jakim celu klient chce coachingu, czy rozumie, na czym polega coaching – i tutaj właśnie coach ma obowiązek dokładnie wytłumaczyć całą filozofię zadawania pytań. Przy tej okazji uzgadnia się oczywiście, jak i gdzie będą odbywać się spotkania, wspomina o bezpieczeństwie, w tym o RODO, omawia konieczne do podpisania oświadczenia (jeżeli wynikają one z okoliczności, gdy np. firma płaci za coaching dla swojego pracownika; niekiedy oświadczenia te obejmują w związku z tym więcej niż dwie strony) oraz liczbę sesji (lub stałą współpracę). Mogą to być pojedyncze spotkania, mające na celu rozważenie jakichś „za” i „przeciw”, ale najczęściej są to procesy, które trwają od ok. czterech do nawet ośmiu‒dziesięciu spotkań, w zależności od potrzeb klienta, złożoności tematu i wielu innych zagadnień.

Sesje trwają zazwyczaj 60 minut, jednak to także zależy, bowiem coachowie różnie podchodzą do sesji. Spotkałam się z szybkimi, 30-minutowymi sesjami, ale osobiście uważam, że jest to zbyt krótki czas, by dotknąć sedna tematu. Są też takie trwająca półtorej godziny, ale tutaj zarówno klient, jak i coach mogą być zmęczeni. Niejednokrotnie, np. w coachingu relacji, są to mocno emocjonalne tematy. Częstotliwość ustala się indywidualnie i jest to zazwyczaj od jednego do czterech spotkań w miesiącu. Chodzi o to, by klient miał czas na reakcję bądź działania pomiędzy nimi. Istota samej sesji polega na zdefiniowaniu tematu, na którym klient chce się skoncentrować (jest to tzw. cel sesji), a następnie na analizowaniu różnych możliwości rozwiązań, często również zagrożeń. Stworzenie planu działania, następnie sprawdzenie, czy cel jest spójny z wartościami klienta i czy został osiągnięty.

Zdarza się, że w wyniku poruszania różnych aspektów, zagadnień, sytuacji ten cel ulega zmianie, ale w ostatecznym rozrachunku w takiej sytuacji klient dostrzega to, co jest dla niego ważniejsze. Na samym końcu jest podsumowanie. Bardzo często w podsumowaniu słyszę: „WOW, dlaczego wcześniej na to nie wpadłam/em”.

Reasumując

W branży beauty coaching może być niezwykle wartościowym narzędziem, zdolnym przynieść wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i właścicielom salonów i gabinetów. Poprzez rozwój osobisty i zawodowy, podnoszenie jakości obsługi klienta oraz stymulowanie innowacji i kreatywności pracownicy mają możliwość rozwijania swojego potencjału, a firma osiąga lepsze wyniki biznesowe. W świecie dzisiejszego ultrakonkurencyjnego rynku beauty coaching staje się nieodzownym elementem prowadzenia działalności, w kontekście której rozwój osobisty, umiejętność radzenia sobie ze stresem (w tym z tzw. trudnym klientem) i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

Duże korporacje już od wielu lat korzystają z porad coachów. Ponad 70 proc. amerykańskich manedżerów średniego szczebla oraz ponad 90 proc. wyższego systematycznie korzysta z usług coacha, by permanentnie ulepszać swoje decyzje, działania i życie. W Polsce ten trend cały czas szybko rośnie. W ostatnim czasie właściciele i liderzy mniejszych biznesów również wprowadzają coaching do swoich działań i strategii, jest on coraz mocniej rozwijającą się gałęzią wsparcia zawodowego (i życia prywatnego). To niezbędny element rozwoju również w branży beauty, która tak mocno pracuje z oczekiwaniami i emocjami klienta.

Iwona Galacka

Coach, audytor i trener z ponad 20-letnim doświadczeniem organizacji i zarządzania w branży beauty, spa & wellness. www.conswel.edu.pl