Koszyk

Obowiązki informacyjne

Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „RODO”.

Zgodnie z przepisami, Mamy obowiązek dostarczyć Tobie niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby:

• treść informacji była dla Ciebie przejrzysta,

• była dostępna w każdym miejscu, gdzie prosimy Cię o podanie danych osobowych,

• abyś miał/a możliwość ponownego zapoznania się z informacją w dowolnym momencie.

Chcemy również zwrócić uwagę, że korzystając z Naszego serwisu (np. formularzach kontaktowych, rejestracyjnych czy też dokumentach do pobrania) możesz spotkać się ze skróconą treścią wymaganych informacji. W świetle zachowania przejrzystości dostarczania informacji obowiązek ten przedstawiamy w formacie wielowarstwowym. Celem przyjętego przez Nas rozwiązania jest ograniczenie zakresu informacji przekazywanej na raz, umożliwienie wrócenia do informacji w każdej dowolnej chwili oraz ograniczenie kosztów dystrybuowania treści przekazywanej informacji w formie przeglądania czy wydruku.

Poniżej prezentujemy dostępne treści informacji względem celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe:

• Obowiązek informacyjny dla osób rejestrujących się lub zarejestrowanych w bazie kontaktów Health and Beauty Media Sp. z o.o.

• Obowiązek informacyjny dla nowych i obecnych subskrybentów newslettera Health and Beauty Media Sp. z o.o.

• Obowiązek informacyjny dla nowych i obecnych prenumeratorów czasopisma

• Obowiązek informacyjny marketing bezpośredni

• Obowiazek informacyjny Polish Hairdressing Awards

• Obowiązek informacyjny dla uczestników, osób reprezentujących uczestników, laureatów i osób reprezentujących laureatów oraz osób zgłaszających uczestników konkursu organizowanego przez Health and Beauty Media Sp. z o.o.

• Obowiązek informacyjny dla Wystawców, Podwystawców i ich przedstawicieli na Targach organizowanych przez Health and Beauty Media Sp. z o. o.

• Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o akredytację dziennikarską

• Obowiązek informacyjny dla wykonawców miejsca wystawienniczego oraz ich przedstawicieli

• Obowiązek informacyjny dla uczestników Webinarów, wnioskujących o wydanie certyfikatu

• Obowiązek informacyjny dot. jednorazowej wysyłki czasopisma

• Obowiązek informacyjny dla uczestników szkoleń online

• Obowiązek informacyjny dla partnerów oraz ich przedstawicieli, targów, konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez Health and Beauty Media Sp. z o. o.

• Obowiązek informacyjny dla osób wskazanych przez kupującego bilety na targi na rzecz osób trzecich

• Obowiązek informacyjny dla osób, których dane przetwarzane są w trybie przedsprzedaży

©  2022 Health and Beauty Media Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.